Przejdź do stopki

Nowe Koło Gospodyń Wiejskich "Pogórzanki"

Nowe Koło Gospodyń Wiejskich

Treść

W kwietniu 2024 r. w miejscowości Pogórska Wola powstało Koło Gospodyń Wiejskich „Pogórzanki”. 16 maja zostało ono wpisane przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod numerem 1216080003 do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Koło obecnie zrzesza 30 pań, które chcą aktywnie działać. Siedziba KGW zlokalizowana jest w remizie OSP w Pogórskiej  Woli.

Zarząd w składzie:

 1. Aneta Urban – przewodnicząca.
 2. Angelika Hajduk – zastępca przewodniczącej.
 3. Marta Papuga – członek zarządu.

Do głównych celów Koła należy:

 1. Prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 2. Prowadzenie działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
 4. Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. Upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. Reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;
 8. Wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.

Członkami Koła mogą być osoby, których miejscem zamieszkania jest Pogórska Wola lub inne miejscowości powiatu tarnowskiego, które ukończyły 18 lat, jeśli zadeklarują czynny udział w realizacji celów Koła. Za zgodą rodziców lub opiekunów ustawowych w działalności Koła mogą brać także osoby, które ukończyły lat 13.

Wszystkie osoby chętne wstąpić do Koła zapraszamy do kontaktu z przewodnicząca KGW pod numerem tel. 510 787 498.