Przejdź do stopki

Prewencja i rehabilitacja dla rolników

Prewencja i rehabilitacja dla rolników

Treść

Pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapraszają ubezpieczonych rolników do udziału w  turnusach rehabilitacyjnych. Rehabilitacja w zakresie układu ruchu
i układu krążenia organizowana jest we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników położonych
w Horyńcu Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu oraz Kołobrzegu. Mieszczące się w malowniczych regionach kraju ośrodki gwarantują najwyższy poziom usług medycznych, realizowanych przez znakomicie przygotowaną, profesjonalną kadrę. Pobyt w CRR, zabiegi oraz wyżywienie są bezpłatne, a skierowanym do uzdrowiska kuracjuszom zwracany jest koszt przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego środka transportu zbiorowego.

Podstawą udziału w turnusie rehabilitacyjnym jest złożenie wniosku o skierowanie na rehabilitację, którego druk dostępny jest w placówkach KRUS oraz na stronie www.krus.gov.pl. Czas trwania turnusu wynosi 21 dni, spędzanych w miłej, sprzyjającej regeneracji atmosferze. Korzystanie z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez NFZ.

Pracownicy Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie jak i  podległych mu Placówek Terenowych, każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców wsi. Wykonywane przez nich zadania związane są ściśle z ogólnopolskimi kampaniami prewencyjnymi Kasy:

- „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz” – zwracającą uwagę na zagrożenia wypadkami

z udziałem zwierząt,

- „Rola rolnika, by upadku unikał” – wskazującą na zagrożenia związane z upadkami,

- „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz” – odnoszącą się do zagrożeń związanych z wypadkami z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych,

- „Rolniku, nie daj się kleszczom” – jej celem jest profilaktyka chorób odkleszczowych,

- „Kości i stawy to też rolnika sprawy” – wskazującą na przyczyny urazów układu ruchu.

Wojciech Mruk

Placówka Terenowa KRUS w Tarnowie