Przejdź do stopki

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”

Treść

Gmina Skrzyszów pozyskała środki finansowe w wysokości  120 000 zł na realizację grantu w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt przewiduje realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i rozwijających z języka angielskiego dla wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Skrzyszów w wymiarze 24 dodatkowych godzin dla każdej klasy. Zakupione zostaną także materiały do prowadzenia zajęć w formie multimedialnych programów edukacyjnych do nauki języka angielskiego.

Celem zadania grantowego jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19.

Realizacja projektu rozpoczyna się w listopadzie br. i kończy 30 czerwca 2023 r.

 

 

Pliki

7b2..pdf 861.03 KB