Przejdź do stopki

Młodzieżowa Rada Gminy Skrzyszów

Młodzieżowa Rada Gminy Skrzyszów

Treść

W piątek 2 grudnia 2022 r. odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów. Piętnastu radnych, w kadencji 2022-2024 będzie zajmowało się działaniami mającymi na celu m.in. aktywizację młodzieży w życiu społecznym gminy, reprezentowanie postaw i potrzeb młodych ludzi wobec władz gminnych i innych instytucji, uczestnictwo młodzieży w procesie podejmowania decyzji, przybliżenie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego.

W tajnym głosowaniu, większością głosów wybrano Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów – Aleksandrę Partykę (Skrzyszów), Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów – Nikolę Górską (Łękawica) oraz Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów – Emilię Galus (Skrzyszów).  

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań, rada powołała dwie stałe komisje, tj. Komisja ds. Kultury i Edukacji oraz Komisja ds. Sportu, Rekreacji i Rozrywki.

Gratulujemy nowo wybranej Młodzieżowej Radzie Gminy Skrzyszów i życzymy powodzenia w realizacji podejmowanych przedsięwzięć.