Przejdź do stopki

Program „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich"

Program „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich

Treść

Koło Gospodyń Wiejskich „Czerwone Korale” w Łękawicy, bierze udział w projekcie „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”. Liderem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Partnerem została fundacja „Edukacja bez barier”. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W Koszycach Małych odbyła się inauguracja pilotażowego projektu „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”, w której udział wzięło kilkanaście kół z terenu powiatu tarnowskiego. Projekt umożliwia m.in. bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych dla gospodyń i gospodarzy, którzy chcą zacząć korzystać z Internetu lub rozpocząć działalność w sieci. Finansowany jest z Funduszy Europejskich. 

Celem projektu jest dostosowanie uczestników szkoleń do życia w nowej rzeczywistości, która powstała w związku z epidemią COVID-19 i wymaga posiadania większych kompetencji cyfrowych. Dzięki nabytym umiejętnościom, uczestnicy będą mogli w pełni brać udział w wielu dziedzinach życia i korzystać z usług online. Zostaną podniesione kompetencje cyfrowe społeczeństwa, w szczególności osób w wieku powyżej 50 i 60 lat z obszarów wiejskich, co zachęci je do korzystania z nowych technologii. Kolejną wartością dodaną, jest możliwość  wsparcia szkoleniami zrzeszonych w KGW osób w prowadzeniu działalności gospodarczej w sieci e-commerce. Założenia przedsięwzięcia są zgodne z głównym celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który został zdefiniowany jako „wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju”.