Przejdź do stopki

Odnowa i doposażenie budynku biblioteki w Łękawicy

Odnowa i doposażenie budynku biblioteki w Łękawicy

Treść

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie zrealizowało zadanie pn. „Odnowa i doposażenie budynku biblioteki w Łękawicy”.

Projekt miał na celu poprawę oferty spędzania czasu wolnego oraz rozwój oferty kulturalnej, poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjno-remontowych, a także zakup niezbędnego wyposażenia w Bibliotece Publicznej w Łękawicy.  

W ramach zadania wykonany został remont sanitariatów i modernizacja pomieszczeń bibliotecznych poprzez montaż żaluzji. Zakupione zostało także wyposażenie, w tym biurka, regały biblioteczne, krzesła fotelowe i konferencyjne, stolik oraz regały dla osób oczekujących na zajęcia biblioteczne lub kulturalne, a także fotele dla najmłodszych.

Przyznana kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na to zadanie to 39 718 zł.

Wniosek o przyznanie pomocy złożony został w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.