Przejdź do stopki

Ranking Gmin Małopolski

Ranking Gmin Małopolski

Treść

W środę 7 grudnia 2022 r. w Krakowie, odbyła się uroczysta gala Rankingu Gmin Małopolski. Gmina Skrzyszów już po raz kolejny została wybrana liderem powiatu tarnowskiego i uplasowała się na 28 miejscu na 182 gminy w Małopolsce.

Ranking Gmin, to inicjatywa przeprowadzana od 2011 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnych im. Jerzego Regulskiego przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem rankingu jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych, wyróżniających się pod względem rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Ocenie poddawane są takie wskaźniki jak m.in. średnioroczne dochody własne budżetów gmin, wyniki egzaminu ósmoklasisty, wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego czy przyrost naturalny.

Żródło: https://mistia.org.pl/konkursy/ranking-gmin-malopolski-1/ranking-gmin-malopolski-2022