Przejdź do stopki

Montaż paneli fotowoltaicznych w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

Montaż paneli fotowoltaicznych w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Treść

Gmina Skrzyszów przystąpiła do realizacji II etapu projektu pn. „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach II etapu niniejszego projektu, zaplanowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na następujących budynkach użyteczności publicznej:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie - moc: 29,7kW (panele już zostały zamontowane);

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie - moc: 19,8kW;

- Szkoła Podstawowa im. Heleny Marusarzówny w Pogórskiej Woli – moc: 19,8kW;

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Skrzyszowie/Żłobek - moc: 19,8kW.

Wartość instalacji na budynki użyteczności  publicznej wynosi  263 849 zł netto. Natomiast wartość dofinansowania do tych instalacji wynosi 105 539,60 zł.

Niniejsza inwestycja przyczyni się do zaoszczędzenia sporych środków finansowych, zwłaszcza przy obecnym  wzroście cen energii elektrycznej.  Ponadto wpłynie na poprawę jakości powietrza na terenie gmin, biorących udział w projekcie, tj. 31 małopolskich gmin, w tym m.in. gmina Skrzyszów.