Przejdź do stopki

Rządowy Program Klub

Rządowy Program Klub

Treść

W tegorocznej edycji Rządowego Programu Klub wnioski złożyło aż 7545 klubów! Dofinansowaniem zostanie objęte 5876 w tym 3 kluby z terenu gminy Skrzyszów:

1. Ludowy Klub Sportowy „Ładna” z siedzibą w Ładnej.

2. Klub Sportowy w Łękawicy.

3. Klub Sportowy „POGORIA” w Pogórskiej Woli.

Kluby otrzymają po 10 tys. zł, które przeznaczą na zatrudnienie trenerów oraz doposażenie klubu. Na liście rezerwowej znalazł się LUKS Skrzyszów. Zajęcia w klubach rozpoczną się od lipca br. 

Rządowy program ma za zadanie:

• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,

• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.