Przejdź do stopki

Rozbudowa kolejnych dróg gminnych

Rozbudowa kolejnych dróg gminnych

Treść

Zakończono prace związane z:

1. „Rozbudową drogi gminnej nr 200584K w km od 0+959,00 do km 1+520,21 w miejscowości Skrzyszów, Gmina Skrzyszów”                                   

W ramach zadania został wybudowany chodnik o długości około 561 m, poszerzony pas ruchu istniejącej jezdni do szerokości normatywnej, wybudowana kanalizacja deszczowa, przebudowane istniejące przepusty oraz wykonane lub przebudowane zjazdy do posesji.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 960 699 zł 

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 1 666 000 zł  

Wykonawca zadania: Łukasz Rejkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo -Budowlany Łukasz Rejkowicz 

2. „Rozbudową drogi gminnej nr 200583K w km od 0+300,35 do km 0+582,86 w miejscowości Skrzyszów, Gmina Skrzyszów”

W ramach zadania został wybudowany chodnik o długości około 284 m, poszerzony pas ruchu istniejącej jezdni do szerokości normatywnej, wybudowana kanalizacja deszczowa, przebudowane istniejące przepusty, wykonane lub przebudowane zjazdy do posesji, przebudowany odcinek sieci wodociągowej oraz wybudowane wyniesione przejście dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem i oznakowaniem.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 408 879 zł

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 934 612,45 zł

Wykonawca zadania: Marcin Kawa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MARTIN" Marcin Kawa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Zdjęcia