Przejdź do stopki

Ogłoszenie o bezpłatnym transporcie do lokalu wyborczego

Ogłoszenie o bezpłatnym transporcie do lokalu wyborczego

Treść

Wójt Gminy Skrzyszów informuje, że w terminie do 2 października 2023 roku w Urzędzie Gminy Skrzyszów przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborców posiadających orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do I i II grupy inwalidów, a także osób о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W przypadku osób niepełnosprawnych do wniosku należy załączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgłoszenia zgodnie z załączonym wnioskiem można dokonać w Urzędzie Gminy Skrzyszów pokój nr 8, pod numerem telefonu 14 688 70 22, na adres e-mail: sekretariat@ug.skrzyszow.pl

Wniosek do pobrania: Zgłoszenie zamiaru skorzystania z darmowego transportu