Przejdź do stopki

Program "Jestem mały, wiem więcej"

Program

Treść

W poniedziałek 18.12.2023 r., w Szkole Podstawowej nr 1 im. AK w Szynwałdzie odbyło się podsumowanie programu „Jestem mały, wiem więcej”. W ramach wspomnianej inicjatywy, trzecioklasiści wzięli udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, podczas których poznali m.in. zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dowiedzieli się jak używać defibrylatora AED i zapoznali się z wyposażeniem torby medycznej R1. Wspólnie z wychowawcami odwiedzili remizę, aby poznać działalność miejscowej OSP oraz  warunki dołączenia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uczniowie obejrzeli także wyposażenie samochodów pożarniczych i przymierzyli odzież, wykorzystywaną przez strażaków podczas pracy. Prowadzone warsztaty wzbogaciły wiedzę najmłodszych na temat skutecznego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, co z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości i bezpieczeństwa uczestników programu i ich najbliższych.

Projekt realizowany był przez Druhów OSP w Szynwałdzie: Daniela Kuska – prezesa OSP w Szynwałdzie i funkcjonariusza PSP, Grzegorza Krakowskiego – skarbnika OSP w Szynwałdzie i funkcjonariusza PSP, Tomasza Pruchnika – naczelnika OSP w Szynwałdzie oraz Krzysztofa Budzika – ratownika medycznego i funkcjonariusza PSP. W spotkaniu z trzecioklasistami udział wzięli także Druhowie: Łukasz Łach – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Tomasz Łabędź - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Józef Mazur – Honorowy Komendant Gminny Gminy Skrzyszów, Paweł Marcinek – członek zarządu OSP w Szynwałdzie i Druhna  Marta Starzyk – funkcjonariuszka PSP.

Podczas podsumowania projektu, uczniowie przedstawili przebieg realizacji przedsięwzięcia, a w trakcie egzaminu zaprezentowali zdobyte umiejętności. Wszyscy zdali egzamin i otrzymali dyplomy oraz pluszowe upominki.

Serdecznie dziękujemy Druhom OSP w Szynwałdzie, na czele z koordynatorem programu  Danielem Kuskiem za poświęcony czas, zaangażowanie w realizację zajęć oraz troskę o bezpieczeństwo uczniów. Wierzymy, że zdobyta wiedza zaprocentuje w przyszłości i sprawi, że trzecioklasiści i wszyscy w ich otoczeniu będą mogli czuć się bezpiecznie.

Program „Jestem mały, wiem więcej” już od 10 lat realizowany jest przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego. Partnerami są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolska Rada Ruchu Drogowego wraz z Małopolskimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wraz z Komendami Miejskimi i Powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej, Samorząd Gminy wraz z Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.