Przejdź do stopki

Informacja dotycząca skrócenia czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

Informacja dotycząca skrócenia czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

Treść

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, Departament Spraw
Obywatelskich MSWiA działając wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (resort cyfryzacji) przekazuje informacje o planowanym na dzień 28 grudnia br.:
- na godz. 12:00 zablokowaniu możliwości przyjmowania wniosków o dowód w Rejestrze Dowodów Osobistych dla urzędników;
- na godz. 9:00 wyłączeniu usługi składania wniosku o dowód dla dziecka lub podopiecznego
(https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-dladziecka-lub-podopiecznego).