Przejdź do stopki

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Treść

Informujemy, że od stycznia 2024 r. można składać wnioski o świadczenie – dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
1)    2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym
2)    1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokość dodatku osłonowego kształtuje się następująco:
•    jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 lub 286,00 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
•    gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 lub 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
•    gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
•    gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z  dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496).
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Wnioski można składać:
> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.
> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. :
Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie.
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpatrzenia. Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (14) 688-70-18 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej tj. od 9.00 do 17.00 w poniedziałki  oraz od 7:30 do 15:30 w dniach od wtorku do piątku.