Przejdź do stopki

Spotkania konsultacyjne w związku z opracowanymi projektami

Spotkania konsultacyjne w związku z opracowanymi projektami

Treść

Urząd Gminy Skrzyszów zaprasza zainteresowanych mieszkańców przysiółków Wielkie Pole oraz Poskle na spotkania konsultacyjne w związku z opracowywanymi projektami budowy chodników we wskazanych lokalizacjach, które odbędą się w remizie OSP w Pogórskiej Woli. Spotkanie dotyczące projektu budowy chodnika w przysiółku Wielkie Pole - etap I (od okolic Ośrodka Zdrowia po okolice budynku nr 335), odbędzie się we wtorek (tj. 9.01.2024 r.) o godzinie 17:00, natomiast konsultacje odnośnie projektu budowy chodnika w przysiółku Poskle – etap I (od drogi krajowej nr 94 do okolic budynku 128C), odbędą się w czwartek (tj. 11.01.2024 r.) o godzinie 17:00. Na spotkaniach obecny będzie również projektant, do którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać ewentualne uwagi.