Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z dnia 26 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Treść

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

z dnia  26 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości:

 1.Dnia 26 kwietnia 2024 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem placu o pow. 300 m2 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej jako działka 1024/3 położonej w Ładnej.

2.Wadium w wysokości 27,00 zł, wpłacił jeden uczestnik przetargu, tym samym został dopuszczony do przetargu  na najem nieruchomości.

3. Wywoławcza wysokość czynszu najmu wynosiła 270,00 zł brutto miesięcznie. Minimalne postąpienie wynosiło 20.00 zł.

4. Najwyższą kwotą zaoferowaną w przetargu była kwota 290,00 zł. Podmiotem, który wygrała przetarg została Firma Transportowo-Handlowa Kazimierz Świdziński, stając się tym samym kandydatem na najemcę nieruchomości.

5.Informację o wyniku przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie urzędu  na okres co najmniej 7 dni, tj. od dnia 26.04.2024 r.

 

Skrzyszów, dnia 26.04.2024 r.