Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotycząca podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotycząca podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

działki

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Opis działki

Oznaczenie

z MPZP

Okres umowy

Wysokość czynszu rocznie

1.

 

794

 

0.42 ha

TR1T/00061182/0

Łękawica

LzR RIVa

R RIVa

R

Do 3 lat

150 zł

2

3617

0,43 ha

TR1T/00086745/6

Szynwałd

R RIVa

R

Do 3 lat

150 zł

 

 

  • Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach:
  1. Za pierwsze półrocze w terminie do 15 marca
  2. Za drugie półrocze w terminie do 1 września
  • Czynsz będzie waloryzowany o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
  • Działka nr 794 położona w obrębie Łękawica nie jest zabudowana. Działka charakteryzuje się, nieregularnym kształtem, o wymiarach w przybliżeniu 60m x 72m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem R stanowiącym
  • Działka nr 3617 położona w obrębie Szynwałd nie jest zabudowana. Działka charakteryzuje się, prostokątnym kształtem, o wymiarach w przybliżeniu 30m x 145m. Zgodnie zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem R stanowiącym
  • Działki wolne są od obciążeń i zobowiązań.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów dn. 8.05.2024 r.

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres 21 dni tj. od 8 maja 2024 r.