Przejdź do stopki

Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny dotyczące zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny dotyczące zezwolenia na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Treść

Sekretariat Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 13/24 z wniosku Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego doręcza ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Pliki

Ogłoszenie 469.03 KB