Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do dalszego użyczenia, nieruchomości położonej w obrębie Pogórska Wola

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do dalszego użyczenia, nieruchomości położonej w obrębie Pogórska Wola

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dalszego użyczenia, nieruchomości położonej w obrębie Pogórska Wola:

 

L.p.

Nr działki

Przedmiot użyczenia

 

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Okres użyczenia

Oznaczenie

z MPZP

Wysokość opłat

1

2826

5 pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 45,92 m2

TR1T/00086730/8

Pogórska Wola 78 A

do 3 lat

3_1U.2 teren zabudowy usługowej

Bezpłatne używanie

 

 

  • Przedmiot użyczenia wolny jest od obciążeń i zobowiązań

 

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów, dn. 29.05.2024 r.

 

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów oraz na stronie Urzędu na okres 21 dni tj. od dnia 29.05.2024 r.