Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do najmu, nieruchomości położonej w obrębie Ładna

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do najmu, nieruchomości położonej w obrębie Ładna

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do najmu, nieruchomości położonej w obrębie Ładna:

 

L.p.

Nr działki

Przedmiot najmu

 

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Okres wynajmu

Oznaczenie

z MPZP

Wysokość opłat miesięcznie (brutto)

1

1024/3

1025

1026/1

1030/3

Plac o pow. 1400 m2

Pomieszczenie nr 8 o pow. użytkowej 25 m2

TR1T/00044090/3

Ładna

do 3 lat

1 P teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

1372,5 zł

 

 

 

  • Czynsz płatny będzie z góry, do 10-tego każdego miesiąca na konto wskazane na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Wynajmującego.
  • Czynsz będzie waloryzowany corocznie w I kwartale każdego roku o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
  • Przedmiot najmu wolny jest od obciążeń i zobowiązań

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów, dn. 10.07.2024 r.

 

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres 21 dni. tj. od 10.07.2024 r.

Pliki

Ogloszenie-21-T.doc 42 KB