Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do najmu, nieruchomości położonych w obrębie Pogórska Wola

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do najmu, nieruchomości położonych w obrębie Pogórska Wola

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344z późn. zm.) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do najmu, nieruchomości położonych w obrębie Pogórska Wola:

 

L.p.

Nr działki

Przedmiot najmu

 

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Okres wynajmu

Oznaczenie

z MPZP

Wysokość opłat miesięcznie (brutto)

1

2261,2262

Część działek o pow. 0,4354 ha

TR1T/00066651/4

Pogórska Wola

3 lata

3_3U.6 teren zabudowy usługowej

3_3U.7 teren zabudowy usługowej

3_3KDW.1 teren dróg wewnętrznych

4177,08 zł

 

 

 

  • Czynsz najmu wynosi: dla części działek 2261,2262 – 4177,08 zł brutto miesięcznie.  
  • Czynsz płatny będzie z góry, do 10-tego każdego miesiąca na konto wskazane na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Wynajmującego.
  • Czynsz będzie waloryzowany corocznie w I kwartale każdego roku o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
  • Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów przedmiot najmu, znajduje się w terenie zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 3_3U.6, 3_3U.7 oraz w terenie dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem 3_3KDW.1.
  • Przedmiot najmu wolny jest od obciążeń i zobowiązań

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów, dn. 10.07.2024 r.

 

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres 21 dni. tj. od 10.07.2024 r.

 

 

Pliki

Ogloszenie-21-PW.doc 42.5 KB