Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokalu użytkowego

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokalu użytkowego

Treść

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).) Wójt  Gminy w Skrzyszowie podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do wynajmu, lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 121,56 mmieszczącego się w rozbudowanej części budynku nr 645 Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 478/6 w Skrzyszowie i uwidocznioną w księdze wieczystej TR1T/00090160/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.

Okres wynajmu nieruchomości : do 3 lat. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 121,56 mmieszczącego się w rozbudowanej części budynku nr 645 Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie
Czynsz najmu wynosi 2800 zł netto miesięcznie.
Czynsz płatny jest z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, na konto wskazane na fakturze, przy czym za dzień zapłaty strony uznają datę wpływu na rachunek bankowy Wynajmującego.
Czynsz będzie waloryzowany corocznie w I kwartale każdego roku o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów budynek, w którym znajduje się przedmiot najmu, znajduje się w terenie zabudowy usługowej oznaczonym symbolem 4_2U7
Przedmiot najmu wolny jest od obciążeń i zobowiązań

Ogłoszenie wykazujące przedmiot najmu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

w Skrzyszowie na okres 21 dni, począwszy od dnia 8.09.2022 r.

Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………………

Skrzyszów, dnia  8.09.2022r.