Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy

Treść

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy:

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

GMINA SKRZYSZÓW

Skrzyszów 642

33-156 Skrzyszów

NIP 993-03-40-717

Tel.146887000

Email: sekretariat@ug.skrzyszow.pl            strona www.skrzyszow.pl

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest samochód ciężarowy dostawczy stanowiący mienie Gminy Skrzyszów:

 1. Marka i model: Ford Transit
 2. Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy dostawczy
 3. Nr rejestracyjny: KTA 77092
 4. Rok produkcji: 2005
 5. Nr VIN: WF0VXXBDFV5B43924
 6. Kolor: biały
 7. Pojemność silnika 1998 cm3
 8. Przebieg: 352530 km
 9. Data pierwszej rejestracji: 12.07.2005 r.

Samochód można obejrzeć w Skrzyszowie po wcześniejszym kontakcie

 • Cena wywoławcza – 10 500,00 zł słownie dziesięć tysięcy pięćset złotych
 • Wadium 10 % kwoty wywoławczej – 1050 zł
 • Postąpienie: 100 zł
 1. Termin i miejsce aukcji:

Aukcja odbędzie się dnia 21 października 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Skrzyszów.

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. w zbyciu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne, które przedstawią potwierdzenie wpłaty wadium.
 2. wpłaty wadium należy dokonać na konto Urzędu nr 83858900060250092505420004 do dnia 17 października 2022 r. Wpłacone wadium zostanie zaliczone do kwoty nabycia uczestnikowi, który aukcję wygra, zaś pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu aukcji.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi,
 1. uczestnik, który wygra aukcję uchyli się od zawarcia umowy.
 1. Przed rozpoczęciem aukcji oferenci okazują komisji przetargowej:
 1. dowód osobisty
 2. dowód wpłaty wadium

oraz przedkładają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz brakiem zastrzeżeń do tego stanu.

 1. Nabywca który zaoferuje najwyższą ofertę będzie zobowiązany do zawarcia umowy -sprzedaży niezwłocznie po zakończeniu licytacji i wpłacenie wylicytowanej kwoty w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Należność, o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto Urzędu Gminy Skrzyszów podane w ust 4 pkt 2
 2. Dodatkowe informacje:
 1. Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyny.
 2. Osoby upoważnione do kontaktu: Jerzy Sysło tel. 605061427
 3. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w licytacji
 4. Wydanie przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu kwoty nabycia.