Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie przeznaczenia do dalszego wynajmu dotychczasowym najemcom nieruchomości położonych w obrębie Skrzyszów

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie przeznaczenia do dalszego wynajmu dotychczasowym najemcom nieruchomości położonych w obrębie Skrzyszów

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dalszego wynajmu, dotychczasowym najemcom nieruchomości położonych w obrębie Skrzyszów:

 

L.p.

Nr działki

Przedmiot najmu

 

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Okres wynajmu

Oznaczenie

z MPZP

Wysokość czynszu

 

1

1842/2

Fragment działki o pow. ok 25 m2

TR1T/000101000/4

Skrzyszów

 rok

4_1KDZ.1

4_1ZR.ZZ.7

300,00 zł

 

 

 

  • Czynsz płatny będzie z góry, do 10-tego każdego miesiąca na podstawie faktury VAT, w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe wskazane na fakturze. W terminie wskazanym, na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Wynajmującego.
  • Przedmiot najmu wolny jest od obciążeń i zobowiązań

 

 

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów, dn. 7.12.2022 r.

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres od dnia 7.12.2022 r. do dnia 28.12.2022 r.