Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów o przeznaczeniu do dalszego użyczenia, nieruchomości położonej w obrębie Skrzyszów

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów o przeznaczeniu do dalszego użyczenia, nieruchomości położonej w obrębie Skrzyszów

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dalszego użyczenia, nieruchomości położonej w obrębie Skrzyszów:

 

L.p.

Nr działki

Przedmiot użyczenia

 

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Okres użyczenia

Oznaczenie

z MPZP

Wysokość opłat

1

481/2

3 pomieszczenia o łącznej pow. użytkowej 89,13 m2

TR1T/00083051/3

Skrzyszów 629

3 lata

1 U teren zabudowy usługowej

Nieodpłatne użytkowanie

 

 

Przedmiot najmu wolny jest od obciążeń i zobowiązań

Skrzyszów, dn. 1.02.2023 r.

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres 21 dni tj. od dnia 1.02.2023 r. do dnia 22.02.2023 r.