Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy

Treść

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy:

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

GMINA SKRZYSZÓW

Skrzyszów 642

33-156 Skrzyszów

NIP 993-03-40-717

Tel.146887000

Email: ·sekretariat@ug.skrzyszow.pl                      strona www.skrzyszow.pl

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy stanowiący mienie Gminy Skrzyszów:

 1. Marka i model: Skoda Octavia II
 2. Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
 3. Nr rejestracyjny: KTA 8255E
 4. Rok produkcji: 2011
 5. Nr VIN: TMBCK61Z7C8006276
 6. Kolor: grafitowy
 7. Pojemność silnika 1798 cm3
 8. Przebieg: 333508 km
 9. Data pierwszej rejestracji: 28.11.2011 r.
 10. Silnik wymaga remontu. Niskie ciśnienie sprężania na jednym cylindrze, zużywa olej, uszkodzony wysprzęglik.

Samochód można obejrzeć w Skrzyszowie po wcześniejszym kontakcie

 • Cena wywoławcza – 9 000,00 zł słownie dziewięć tysięcy złotych
 • Wadium 10 % kwoty wywoławczej – 900 zł
 • Postąpienie: 100 zł
 1. Termin i miejsce aukcji:

Aukcja odbędzie się dnia 24 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Skrzyszów.

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. w zbyciu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne, które przedstawią potwierdzenie wpłaty wadium.
 2. wpłaty wadium należy dokonać na konto Urzędu nr 83858900060250092505420004 do dnia 20 lutego 2023 r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania konta bankowego Organizatora przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone do kwoty nabycia uczestnikowi, który aukcję wygra, zaś pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu aukcji.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi,
 1. uczestnik, który wygra aukcję uchyli się od zawarcia umowy.
 1. Przed rozpoczęciem aukcji oferenci okazują komisji przetargowej:
 1. dowód osobisty
 2. dowód wpłaty wadium

oraz przedkładają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz brakiem zastrzeżeń do tego stanu.

 1. Nabywca, który zaoferuje najwyższą ofertę będzie zobowiązany do zawarcia umowy -sprzedaży niezwłocznie po zakończeniu licytacji i wpłacenie wylicytowanej kwoty w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Należność, o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto Urzędu Gminy Skrzyszów podane na fakturze.
 2. Dodatkowe informacje:
 1. Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyny.
 2. Osoby upoważnione do kontaktu: Jerzy Sysło tel. 605061427, Grzegorz Podraza 881772879
 3. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w licytacji
 4. Wydanie przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu kwoty nabycia.