Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z dnia 17 lutego 2023 r.

Treść

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

z dnia  17 lutego 2023 r.

 

 

Na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości:

 

1.Dnia 17 lutego 2023 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie odbył się III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości: samochód ciężarowy dostawczy marki Ford Transit nr rejestracyjny KTA 77092, rok produkcji 2005.

2.Cena wywoławcza przedmiotu przetargu  wynosiła 5 900,00 zł.

3. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w terminie przewidzianym w ogłoszeniu, nie wpłacono wadium ustalonego na kwotę 590 zł.

4.Informację o wyniku przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie  na okres 7 dni, tj. od dnia 17.02.2023 r. do dnia 24.02.2023 r.

Skrzyszów, dnia 17.02.2023 r.