Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z dnia 24 lutego 2023 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z dnia  24 lutego 2023 r.

Treść

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

z dnia  24 lutego 2023 r.

 

Na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości:

 

1.Dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości: samochód osobowy marki Skoda Octavia II nr rejestracyjny KTA 8255E, rok produkcji 2011.

2.Wadium w wysokości 900,00 zł, wpłaciła jedna osoba, tym samym osoba ta została dopuszczona do przetargu  na sprzedaż ruchomości.

3.Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosiła 9000.00 zł. Minimalne postąpienie wynosiło 100.00 zł.

4. W określonym w ogłoszeniu miejscu i czasie nie zgłosił się żaden uczestnik przetargu, wobec czego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

5.Informację o wyniku przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie urzędu  na okres co najmniej 7 dni, tj. od dnia 24.02.2023 r.

 

 

Skrzyszów, dnia 24.02.2023 r.