Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do użyczenia, nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Skrzyszów

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do użyczenia, nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Skrzyszów

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do użyczenia, nieruchomości położonych w obrębie Skrzyszów:

 

L.p.

Nr działki

Przedmiot użyczenia

 

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Okres użyczenia

Oznaczenie

z MPZP

Wysokość opłat

1

1805/1

5 pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 84,6 m2

Plac o pow. 0.0274 ha

TR1T/00023952/1

Skrzyszów 323 A

3 lata

4_2U6 teren zabudowy usługowej

Nieodpłatne użytkowanie

2

1805/1

Pomieszczenie o pow. użytkowej 35 m2

TR1T/00023952/1

Skrzyszów 323 A

3 lata

4_2U6 teren zabudowy usługowej

Nieodpłatne użytkowanie

 

 

  • Przedmiot najmu wolny jest od obciążeń i zobowiązań

                                                                                                                                                                                                 Skrzyszów, dn. 19.04.2023 r.

 

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres 21 dni tj. od dnia 19.04.2023 r.