Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Treść

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w obrębie Szynwałd przeznaczonych do dalszej dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom.

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia wydzierżawianej działki

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Okres umowy

Oznaczenie z MPZP

Opis działki

Wysokość czynszu

rocznie

1.

1374

0,57 ha

TR1T/00054588/4

Szynwałd

do 3 lat

1R

1KDD

R IVa

729 zł

2

1376

2,21 ha

TR1T/00054588/4

Szynwałd

do 3 lat

1R

1KDD

R IIIb

R IVa

 

 

 

  • Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach:

1 za I półrocze w terminie do 15 marca

2 za II półrocze w terminie do 1 września

  • Czynsz będzie waloryzowany o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

·      Według miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów :

a) teren oznaczony symbolem 1R stanowi teren rolniczy z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne,

b) teren oznaczony symbolem 1KDD stanowi teren dróg publicznych z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy D (dojazdowe),

  • Działki wolne są od obciążeń i zobowiązań.

 

Skrzyszów, dn. 26.07.2023 r.

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres 21 dni od dnia 26.07.2023 r.