Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do użyczenia, nieruchomości położonych w obrębie Skrzyszów

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do użyczenia, nieruchomości położonych w obrębie Skrzyszów

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do użyczenia, nieruchomości położonych w obrębie Skrzyszów:

 

L.p.

Nr działki

Przedmiot użyczenia

 

Nr księgi

Wieczystej

Położenie

Okres użyczenia

Oznaczenie

z MPZP

Wysokość opłat

1

478/9,

1824/1,

417/14

Bezpłatne używanie części działek celem umieszczenia reklam

TR1T/00083051/3

TR1T/00091634/3

TR1T/00089401/4

Skrzyszów

do 3 lat

1.KDD.10

4_1ZP.1

Bezpłatne użyczenie

 

 

  • Przedmiot użyczenia wolny jest od obciążeń i zobowiązań

      

Skrzyszów, dn. 20.09.2023 r.

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres 21 dni od dnia 20.09.2023 r.