Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące zaproszenia do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące zaproszenia do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi

Treść

Na podstawie uchwały Nr IX/105/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 16 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011r. Nr 519, poz. 5256), Wójt Gminy Skrzyszów serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r.  poz.994 zpóźn.zm.) na 2024 rok. Termin konsultacji: od 11.10.2023 r. do 03.11.2023 r. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Skrzyszów.

Pliki

2. Zalacznik Nr 1.docx 16.3 KB
SKM_C36823101111390.pdf 5915.59 KB