Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z dnia 30 października 2023 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z dnia  30 października 2023 r.

Treść

Na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości:

 

1.Dnia 30 października 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem fragmentu nieruchomości oznaczonej jako działka 2263/4 położonej w Pogórskiej Woli

2.Wywoławcza wysokość czynszu najmu miesięcznie wynosiła 5478,00 zł netto

3.Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w terminie przewidzianym w ogłoszeniu, nie wpłacono wadium ustalonego na kwotę 550 zł.

4.Informację o wyniku przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie urzędu  na okres co najmniej 7 dni, tj. od dnia 30.10.2023 r.

 

Skrzyszów, dnia 30.10.2023 r.