Przejdź do stopki

Informacja Wójta Gminy Skrzyszów dotycząca podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dalszego najmu

Informacja Wójta Gminy Skrzyszów dotycząca podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dalszego najmu

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dalszego najmu:

 

L.p.

Nr działki

Przedmiot najmu

 

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Okres wynajmu

Wysokość czynszu miesięcznie

1

3130

Lokal mieszkalny Nr 1 o pow. użytkowej 47 m2

TR1T/00083056/8

Łękawica 88

 do 3 lat

282 zł brutto

 

 

 

  • Czynsz płatny będzie z góry, do 10-tego każdego miesiąca na konto wskazane na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Wynajmującego.
  • Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów budynek, w którym znajduje się przedmiot najmu, znajduje się w terenie zabudowy usługowej oznaczonych symbolem 1.U
  • Przedmiot najmu wolny jest od obciążeń i zobowiązań

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów, dn. 22.11.2023 r.

 

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres 21 dni. tj. od 22.11.2023 r.