Przejdź do stopki

Informacja Wójta Gminy Skrzyszów o przeznaczeniu do dalszego najmu, dotychczasowym najemcom nieruchomości położonych w obrębach Skrzyszów, Pogórska Wola

Informacja Wójta Gminy Skrzyszów o przeznaczeniu do dalszego najmu, dotychczasowym najemcom nieruchomości położonych w obrębach Skrzyszów, Pogórska Wola

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dalszego najmu, dotychczasowym najemcom nieruchomości położonych w obrębach Skrzyszów, Pogórska Wola:

 

 

L.p.

Nr działki

Przedmiot najmu

 

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Okres wynajmu

Oznaczenie

z MPZP

Wysokość czynszu

netto

1

478/9

Lokale użytkowy o pow. użytkowej. 27,50 m2

TR1T/00083051/3

Skrzyszów 643

do 3 lat

2.U teren zabudowy usługowej

79,07 zł

2

2231

Fragment działki o pow. 300 m2

TR1T/00045892/2

Pogórska Wola

do 3 lat

1U teren zabudowy usługowej

1241,42 zł

 

 

  • Czynsz płatny będzie z góry, na podstawie faktury VAT, w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe wskazane na fakturze, w terminie wskazanym, na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Wynajmującego.
  • Czynsz będzie waloryzowany corocznie w I kwartale każdego roku o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
  • Przedmiot najmu wolny jest od obciążeń i zobowiązań

 

 

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów, dn. 22.11.2023 r.

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres 21 dni od dnia 22.11.2023 r.