Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z dnia 23 listopada 2023 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z dnia 23 listopada 2023 r.

Treść

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

z dnia 23 listopada 2023 r.

 

 

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości:

 

1.Dnia 23 listopada 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie odbył się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działka 1374 położona w Szynwałdzie.

2.W przetargu wzięły udział dwie osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 10.00 zł, zgodnie z informacją podaną w ogłoszeniu o przetargu, tym samym osoby te zostały dopuszczone do przetargu na dzierżawę nieruchomości.

3.Wywoławczy czynsz dzierżawy wynosił 100.00 zł brutto. Minimalne postąpienie wynosiło 10.00 zł.

4.Najwyższą kwotą zaoferowaną w przetargu była kwota 350.00 zł. Osobą która wygrała przetarg został Pan Michał Tokarski stając się tym samym kandydatem na dzierżawcę nieruchomości.

5.Informację o wyniku przetargu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie na okres co najmniej 7 dni od 23.11.2023 r.

 

 

Skrzyszów, dnia 23.11.2023 r.