Przejdź do stopki

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 120 - gwałtowne wzrosty stanów wody - stopień 1

Treść

                                                                       Ostrzeżenie hydrologiczne nr 80

Nazwa biura

Biuro Prognoz Hydrologicznych, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Gwałtowne wzrosty stanów wody/1   

Obszar

zlewnie dopływów Wisły (małopolskie)

Ważność(cz. urz.)

Od g. 15:00 dnia 06.05.2024 do g. 03:00 dnia 07.05.2024 r. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

70 %

Przebieg

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Uwagi

Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

czk@malopolska.uw.gov.pl

Dyżurny Operacyjny 

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego