Przejdź do stopki

Ostrzeżenie meteorologiczne - Przymrozki - stopień 1

Ostrzeżenie meteorologiczne - Przymrozki - stopień 1

Treść

                                   Ostrzeżenie meteorologiczne nr 111

Nazwa biura

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Przymrozki – stopień 1

Obszar

Powiat tarnowski

Ważność(cz. urz.)

Od:2024-05-10 00:00

Do: 2024-05-10 07:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

70 %

Przebieg

Prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około 1 st. C , przy gruncie około  - 2 st. C

Uwagi

Brak

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.