Przejdź do stopki

Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny wiatr - stopień 1

Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny wiatr - stopień 1

Treść

                                   Ostrzeżenie meteorologiczne nr  116

Nazwa biura

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Silny wiatr – stopień: 1

Obszar

Powiat tarnowski

Ważność(cz. urz.)

Od:2024-05-17 11:00

Do: 2024-05-1717:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

75 %

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie lokalnie silnego wiatru o średniej prędkości do 55  km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego wschodu i zachodu.

Uwagi

Brak

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.