Przejdź do stopki

Ostrzeżenie meteorologiczne - Upał - stopień 2

Ostrzeżenie meteorologiczne - Upał - stopień 2

Treść

                                                    Ostrzeżenie meteorologiczne nr 175

Nazwa biura

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Upał – stopień 2

Obszar

Powiat tarnowski

Ważność(cz. urz.)

Od:2024-06-18 12:30

Do: 2024-06-19 19:30

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

80 %

Przebieg

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 32. We wtorek temperatura około 30 wystąpi lokalnie. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 19  

Uwagi

Brak

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.