Przejdź do stopki

Ostrzeżenie meteorologiczne - Upał - stopień 1

Ostrzeżenie meteorologiczne - Upał - stopień 1

Treść

                                                    Ostrzeżenie meteorologiczne nr 182

Nazwa biura

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/Stopień zagrożenia

Upał – stopień 1

Obszar

Powiat tarnowski

Ważność(cz. urz.)

Od:2024-06-21 12:00

Do: 2024-06-21 20:30

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

90 %

Przebieg

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 32 stopni C. 

Uwagi

Brak

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.