Przejdź do stopki

Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Treść

Od 1 lipca 2021r. każdy obywatel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację:

 • w formie elektronicznej przez Internet  – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Deklaracje można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB – https://zone.vf-lab.pl/
  Składanie deklaracji jest wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając z Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
 • w formie papierowej – wypełnioną deklarację można wysłać listem, albo złożyć osobiście
  w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

 • Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • Adres nieruchomości, w obrębie, której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy;
 • Opcjonalnie adres e-mail;
 • Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Do pobrania:

 1. Deklaracja-budynki mieszkalne
 2. Deklaracja-budynki niemieszkalne

Więcej informacji na stronie:  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

CEEB- broszura dla właścicieli i zarządców

Ulotka 1

Ulotka 2

Film