Przejdź do stopki

Co to jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)?

Treść

CEEB to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Zebrane informacje pozwolą dostosować działania nakierowane na walkę ze smogiem.

Docelowo w systemie pojawią się informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Możliwe będzie także zamówienie przeglądu kominiarskiego.

Czy muszę składać deklarację do CEEB?

Tak, od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przekazać informację o sposobie ogrzewania budynku. Dotyczy to domów mieszkalnych, budynków gospodarczych i lokali usługowych.

Do kiedy mam czas?

Termin na złożenie deklaracji dla istniejących budynków mija 30 czerwca 2022 roku. Dla nowych budynków oraz tych, w których dokonano zmiany sposobu ogrzewania, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Jakie źródła ciepła muszą zostać zgłoszone?

Zgłoszeniu podlegają m.in.:

– sieć ciepłownicza,

– kotły na paliwo stałe (węgiel/drewno),

– kominki, kozy, piece kaflowe, kuchnia węglowa,

– kotły i kominki gazowe,

– kotły olejowe,

– pompy ciepła,

– ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny,

– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

NIE ZGŁASZAMY: paneli fotowoltaicznych i klimatyzatorów.

Jak złożyć deklarację CEEB?

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę https://ceeb.gov.pl (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego) lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy (pocztą lub osobiście).

Więcej informacji

Informacje o CEEB dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy.