Przejdź do stopki

Ładna – Historia

    wyświetleń: 82

Treść

Ładna – Historia

25 października 1949 roku rozporządzeniem wojewody krakowskiego utworzono gromadę Ładna, która powstała z odłączenia przysiółków skrzyszowskich: Ładnej i Średziny. Zanim jednak Ładna stałą się samodzielną wsią istniała jako część Skrzyszowa. Podzieloną na przysiółki można ją spotkać na mapach austriackich z okresu rozbiorów. Mapa pokazująca lasy Pogórskiej Woli i okolic z końca XIX wieku, przedstawia obszar gdzie widnieje napis: Jaźwiny. Jaźwiny lub Jaśminy były i są częścią Ładnej, a nazewnictwo tegoż przysiółka różni się w zależności od mapy. Ładna, jako miejsce, z którym graniczy Pogórska Wola pojawia się w XIX – wiecznym „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”. Kolejne informacje o Ładnej pojawiają się w związku z wydarzeniami rabacji galicyjskiej. Chłopi skrzyszowscy chcieli napaść na kowala Boka z Ładnej, ale ten w porę ostrzeżony ukrył się. Z kolei, Stanisław Bednarski z Ładnej, przebił piką pachołka wiezionego do Machowej. Wzmianki na temat Ładnej lub jej obecnych przysiółków przewijają się w związku z różnymi wydarzeniami.

Kolejne informacje wiążą się z różnego rodzaju zrywami narodowymi.

Władysław Kowalski z Ładnej, czeladnik u wspominanego kowala Boki, chciał zaciągnąć się w szeregi powstańców. 20 lutego 1863 roku wyjechał do Krakowa, aby przedostać się do obozu w Ojcowie. Został aresztowany w nocy z 21 na 22 lutego 1863 roku we dworze w Białym Prądku wraz z innymi spieszącymi do powstania styczniowego. Więcej wiadomości możemy uzyskać o czasach bardziej współczesnych.

W 1945 roku w ładniejskie dzieci rozpoczęły naukę w szkole podstawowej a w styczniu 1949 roku utworzono punkt biblioteczny, którego kierowniczką została Stanisława Źrałek. W 1951 roku uruchomiono przystanek autobusowy, co umożliwiło lepszą komunikacje z miastem. Niedługo po tym powstało kółko rolnicze, które miało za zadanie wprowadzenia mechanizacji do rolnictwa i ułatwienie pracy rolnikom.

Po usunięciu religii ze szkoły dzieci uczęszczały na katechizacje do Skrzyszowa. Na początku 1962 roku rozpoczęto starania o elektryzację Ładnej. Zrobiono spis zapotrzebowania dla poszczególnych gospodarstw następnie zaczęto zwozić słupy. 24 stycznia 1964 roku o godz. 19.05 w szkole i ładniejskich domach po raz pierwszy rozbłysło światło elektryczne. W latach 60 – tych przybywało domów i anten telewizyjnych. Ponieważ kursy autobusu nie mogły pomieścić wszystkich chętnych, tarnowskie MPK przedłużyło niektóre kursy „9” do Ładnej. 24 grudnia 1970 roku w budynku szkolnym zainstalowano pierwszy we wsi aparat telefoniczny. W latach 80 – tych przeprowadzono gazyfikacje wsi a 1986 roku został oddany do użytku budynek nowej szkoły.

Obecnie wieś prężnie się rozwija. Na jej terenie znajdują się między innymi dwie huty szkła, punkt sprzedaży samochodów Renault, stacja paliw Grosar niedawno otwarty Merkury Market, Taurus z Hotelem, Barem i domem Weselnym i mini zoo oraz wiele innych placówek rzemieślniczych oraz usługowych. W Ładnej znajduje się Szkoła Podstawowa, Remiza OSP, Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego i klub sportowy LKS Ładna. Prężnie działa Koło Gospodyń „Florianka”. Przez miejscowość przebiega droga międzynarodowa, E4.

Przez Ładną biegnie również część niebieskiego, turystycznego szlaku rowerowego i wiele innych tras rowerowych PTTK.

Remiza OSP w Ładnej i samochód pożarniczy

Edukacja

 


Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

Kierownik szkoły w roku szkolnym 1945/6

Klasa II i III rok 1959/60


Wycieczka szkolna


Uczestnicy festynu – w trakcie imprezy
zostały  zebrane pieniądze na budowę
ogrodzenia szkoły

Gdy 18 stycznia 1945 roku do Skrzyszowa wkraczały wojska radzieckie w Ładnej rozpoczynały się zajęcia szkolne. Szkoła w Ładnej była I stopniowa. Uczęszczało do niej 104 dzieci w 4 klasach. 19 maja 1945 roku dzieci wzięły udział w mszy św. dziękczynnej za zakończenie wojny i w złożeniu wieńców w lesie Kruk.

Szkoła dysponowała tylko jedna salą lekcyjną a dwa niewykończone pokoje mieszkalne przekształcono na tymczasowe sale lekcyjne. W kolejnym roku uczęszczało 112 uczniów a ksiądz A. Hałgas nauczał religii. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Z czasem uczyło się siedem klas, ale ze względu na brak nauczycieli w latach 50 z nów było tylko 4 klasy.

Szkoła nie posiadała ogrodzenia, w tym celu urządzono festyn i zebrano 30 tyś. zł za co kupiono siatkę i cement na słupki. W latach 50 – tych budynek przeszedł kapitalny remont. Szkoła otrzymała 25 ławek, stół i krzesła a także przyrządy do geometrii, obrazy, mapy, globus, radio marki „Pionier” i książki. Dzieci zasadziły też drzewka owocowe w szkolnym ogrodzie. W trakcie przeprowadzania laicyzacji dzieci uczyły się religii w starym domu Bałuta i tam ksiądz Stachura prowadził katechezy.

Po zelektryzowaniu wsi szkoła otrzymała telewizor a w szkole uczyły się dzieci w 7 klasach. W 1966 roku założono Drużynę Harcerska. Po mimo wielu remontów szkoła była w złym stanie, wilgoć i grzyb nie były dobrym towarzystwem dla dzieci. W związku z tym w latach 80 – tych został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Ładnej, na którego czele stanął Czesław Boruch. Dzięki zaangażowaniu komitetu i oddaniu mieszkańców w 1986 roku nowy budynek szkoły został oddany do użytku.

W nowej szkole uczyli się uczniowie z 8 klas a po kilku latach do użytku oddano też salę gimnastyczna.

Dziś szkoła jest dobrze wyposażoną placówką, w której uczą się dzieci w 6 klasach. W 2011 roku zostało otworzone przedszkole dla najmłodszych jako oddział Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie. 12 grudnia 1996 roku szkole otrzymała patrona, którym został Kornel Makuszyński. Od 2003 roku dyrektorem szkoły jest Maria Łakoma.

Parafia

 

W latach 80 – tych XX wieku, zawiązał się komitet, którego staraniem, oraz dzięki przychylności Kurii Biskupiej utworzono nową parafię. Zebrano pieniądze na zakup działki pod budowę świątyni a Maria i Józef Sobalowie ofiarowali jeszcze 15 arów. Na proboszcza został powołany katecheta parafii Skrzyszów – Ksiądz Wiesław Gomółka.

Prace przy budowie nowego kościoła postępowały sprawnie i dynamicznie.

Na początku istnienia parafii nabożeństwa odbywały się w punkcie katechetycznym a potem na korytarzu szkolnym. Dzięki ofiarności i pracy mieszkańców a także wsparciu sąsiednich parafii w ciągu 15 miesięcy od wykopania fundamentów część kościoła (kaplica) była oddana do użytku. 11 sierpnia 1991 roku aktu poświęcenia kaplicy dokonał ksiądz biskup J.Styrna.

6 sierpnia 2002 roku ksiądz biskup poświęcił cały kościół p.w. Przemienienia Pańskiego.

Równocześnie z budową kościoła prowadzono pracę przy budowie kaplicy cmentarnej i plebanii. Całe wyposażenie świątyni – ołtarze boczne, stacje Drogi Krzyżowej, świeczniki i wiele innych rzeczy sponsorowali indywidualnie parafianie. Większość prac wykonywali mieszkańcy Ładnej, którzy chętnie pracowali przy budowie kościoła i nie szczędzili pieniędzy na ten cel. Dziś świątynia jest pięknym budynkiem, który służy parafianom już od wielu lat.

 

Cmentarz w Ładnej

 

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego

 

Wnętrze Kościoła

Dom Weselny Taurus

 

Dom Weselny Taurus

 

E4 w Ładnej

 

E4 w Ładnej

 

Hotel i sklep Taurus

 
GROSAR w Ładnej

 
Huta Szkła inż. Janusza Fistek

 

Huta szkła gospodarczego Tadeusz Wrześniak

 

 Merkury Market

Salon Renault

 Salon Renault

 Staw w Ładnej

 Staw w Ładnej

 

Klub Florianka

 

Klub Florianka

 

LKS Ładna

 

LKS Ładna

Widok z Ładnej w stronę Tarnowa

 
Wycinek prasowy – spis mieszkańców