Przejdź do stopki

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

    wyświetleń: 167

Treść

  1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 200584K w km od 0+959,00 do km 1+520,21 w miejscowości Skrzyszów, Gmina Skrzyszów”                                   

W ramach zadania zostaną m.in. wybudowany chodnik o długości około 561 m, poszerzony pas ruchu istniejącej jezdni do szerokości normatywnej, wybudowana kanalizacja deszczowa, przebudowane istniejące przepusty oraz wykonane lub przebudowane zjazdy do posesji.

Dofinansowanie w wysokości 960 699,00 zł (Umowa nr WR-VI.807.5.58.2022.SS)

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 1 666 000,00 zł  

  1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 200583K w km od 0+300,35 do km 0+582,86 w miejscowości Skrzyszów, Gmina Skrzyszów”

W ramach zadania zostaną m. in. wybudowany chodnik o długości około 284 m, poszerzony pas ruchu istniejącej jezdni do szerokości normatywnej, wybudowana kanalizacja deszczowa, przebudowane istniejące przepusty, wykonane lub przebudowane zjazdy do posesji, przebudowany odcinek sieci wodociągowej oraz wybudowane wyniesione przejście dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem i oznakowaniem.                                                                                                                                                                                                         

Dofinansowanie w wysokości 408 879,00 zł (Umowa nr WR-VI.807.5.120.2022.SS)    

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 934 612,45 zł