Przejdź do stopki

Warunki powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej

    wyświetleń: 221

Treść

Do Terytorialnej Służby Wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

  • Obywatelstwo polskie.
  • Zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej.
  • Wiek co najmniej osiemnaście lat (do 55 lat- szer., do 63 lat- pdf. i of.).
  • Niekaralność za przestępstwo umyślne.
  • Brak przeznaczenia do służby zastępczej.
  • Nie pełnienie innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub brak nadanego przydziału kryzysowego.
  • Niereklamowany z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno­‑mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji.

Posiadane wykształcenie:

  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.


https://terytorialsi.wp.mil.pl/

https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/teczka-prasowa/ulotki-i-plakaty