Przejdź do stopki

Szkolenie dla osób zajmujących się ubojem zwierząt na użytek własny

Szkolenie dla osób zajmujących się ubojem zwierząt na użytek własny

Treść

Urząd Gminy w Skrzyszowie zaprasza wszystkich chętnych rolników na bezpłatne szkolenie teoretyczne dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do wykonywania uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny.

Szkolenie przeprowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie.

Przypominamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt uboju gospodarczego zwierząt może dokonywać tylko osoba dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami potwierdzonymi odpowiednim zaświadczeniem.

Chętnych prosimy o zapisy w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w pokoju  nr 1 lub tel. 14 688 70 14 do dnia 20 sierpnia.