Przejdź do stopki

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje!

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje!

Treść

 Szanowni Państwo,

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w dniu 22 lipca 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1205 zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które wyznacza obszary objęte ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) obejmujące część obszaru województwa małopolskiego, w tym:
     * obszar objęty ograniczeniami nr I (strefa niebieska): powiat brzeski, gorlicki, część powiatu dąbrowskiego, część powiatu tarnowskiego, nowosądecki, miejski Nowy Sącz, proszowicki,
     * obszar objęty ograniczeniami nr III (strefa czerwona): gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim; gminy Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów w powiecie tarnowskim, powiat miejski Tarnów.

Aktualna regionalizacja ASF znajduje się pod linkiem:https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

W związku z powyższym przesyłam Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie (wraz z Planem bezpieczeństwa biologicznego), zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Wytyczne określają warunki, jakie musi spełnić gospodarstwo utrzymujące trzodę chlewną, z którego świnie, materiał biologiczny oraz produkty pochodzenia zwierzęcego będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami.