Przejdź do stopki

CEEB

Przypominamy mieszkańcom Gminy Skrzyszów o obowiązku złożenia deklaracji do 30.06.2022 roku. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało karą od 500 do 5000 zł. Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w urzędzie gminy w pokoju nr 9.

Wójt Gminy Skrzyszów przypomina, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych w których zamontowane jest źródło ciepła. Deklarację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w pokoju nr 9.