Przejdź do stopki

Kontrole palenisk domowych

Treść

Szanowni mieszkańcy,
w związku z przepisami uchwały antysmogowej nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 w sprawie wprowadzania na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w którym następuje spalanie paliw Gmina jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli palenisk. W ramach działań w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym ograniczania niskiej emisji, która jest głównym źródłem szkodliwych pyłów w powietrzu, upoważnieni przedstawiciele Urzędu Gminy Skrzyszów będą takie kontrole przeprowadzać oraz udzielać porad.

Wszystkie kotły na paliwa stałe, które nie spełniają norm emisyjnych, tj. nie spełniają wymagań co najmniej 3 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do 31 grudnia 2022. Natomiast do 31 grudnia 2026 należy wymienić kotły, które nie spełniają wymagań 3 i 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. Dotację na wymianę „kopciuchów” można uzyskać w programie Czyste Powietrze.( Punkt Konsultacyjno-Informacyjny  w Urzędzie Gminy Skrzyszów pokój nr 9).

Należy pamiętać, że spalanie odpadów w paleniskach domowych jest zabronione. Odpadami są nie tylko plastikowe opakowania, foliowe reklamówki, zużyte pampersy czy wyroby z gumy. Zabronione jest również m.in. spalanie drewna pokrytego farbami, elementów mebli tapicerowanych, starych ubrań, opon itp. Wrzucanie odpadów do pieca powoduje powstawanie zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, dlatego jest to karane.